Voorwaarden voor publishers/exploitanten

1. Welke media worden in Retriever opgenomen?

Retriever Media Informatie (RMI) neemt in de mediadatabase Retriever.nl gegevens op over periodiek inzetbare media gericht op een breed publiek, namelijk:

 • Publieksbladen in Nederland waarin kan worden geadverteerd
 • Vakbladen in Nederland waarin kan worden geadverteerd
 • Landelijke en regionale Dagbladen
 • Huis-aan-Huisbladen en Nieuwsbladen
 • Out-of-Home media: alle media die niet binnenshuis te vinden zijn, zoals traditionele outdoor-mogelijkheden (bijv. bussen, abri’s, billboards etc.), locatiegebonden mediamogelijkheden (bijv. advertentiemogelijkheden in scholen, bioscopen, supermarkten, cafés, sportcomplexen etc.) en instore-radio en televisie
 • Online media:
  a. Websites, bloggers en influencers die deel uitmaken van een landelijk sales-netwerk (bv: Semilo)*
  b. Websites, bloggers en influencers die een link hebben met een traditioneel medium (bv LINDANIEUWS.nl als line extension van de printtitel LINDA.)*
  c. IAB leden, VINEX leden
  d. Portals die zich laten taggen door comScore**
  e. Websites, bloggers en influencers die meelopen in DDMM/GFK onderzoek**
  f. Websites, bloggers en influencers die voorkomen op de Top-500 Sites in Nederland van Alexa
 • RTV: landelijke en regionale radio- en televisiezenders

* de media die vallen binnen dit opnamecriterium neemt Retriever actief op, d.w.z. dat Retriever streeft naar volledigheid van opname van deze sites
** de media die vallen onder de overige criteria komen voor opname in aanmerking maar Retriever garandeert geen volledigheid van opname van deze sites

2. Welke gegevens worden in Retriever opgenomen?

RMI biedt haar klanten/abonnees een database met daarin onder andere advertentie-, branded content-, en redactiegegevens van alle Nederlandse media. RMI biedt uitgevers/exploitanten aan om kosteloos de volgende gegevens van de media die zij exploiteren op te laten nemen in die database:

 • naam medium
 • algemene omschrijving
 • contactgegevens algemeen, sales en redactie
 • reguliere tarieven en branded content proposities
 • campagneperiodes, themaplanners en aanlevertermijnen
 • aanlevertermijnen
 • materiaalgegevens
 • onderzoek, waaronder profielen en bereik
 • (geografische) verspreidingsgegevens
 • foto van het medium

3. Wat neemt Retriever niet op?

RMI neemt alle crossmediale kanalen en mediamogelijkheden op. Uitzonderingen hierop vormen onderstaande specifieke gevallen:

 • Product specifieke activiteiten, zoals merchandising en tailor-made producten
 • Jaaruitgaven die geen onderdeel zijn van een breder platform
 • Persoonlijke diensten, zoals persoonlijke productpromotie
 • Permanente reclame (bijv. gevelbelettering en autobelettering)
 • Out-of-Home media met een bereik < 2.500 personen

4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Wanneer de in de database opgenomen gegevens veranderen, dient de uitgever/exploitant dit aan RMI te laten weten of (als dat mogelijk is) zelf de gegevens te wijzigen of op te nemen in de database.

De uitgever/exploitant draagt de verantwoordelijkheid voor de levering van gegevens aan het platform van RMI. Onder deze verantwoordelijkheid vallen onder meer (i) de juistheid van de verstrekte gegevens, (ii) het verkijgen van akkoord voor het gebruik van de betreffende gegevens door de uitgever/exploitant voor verder gebruik door RMI en (iii) het voldoen aan nadere vereisten die volgen uit de wet, voor het delen van persoonsgegevens op het platform van RMI. De uitgever/exploitant vrijwaart RMI tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van deze wet- en regelgeving door de uitgever/exploitant. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die RMI in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

RMI draagt een eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gegevens op haar platform en waarborgt dat deze gegevens door haar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving omtrent gegevensbescherming worden gebruikt. De uitgever/exploitant is zich ervan bewust, en deelt de gegevens met RMI met het doeleinde, dat RMI deze gegevens deelt met haar abonnees. RMI staat niet in voor het gebruik van de door uitgever/exploitant gedeelde gegevens door haar abonnees.
De levering van gegevens aan het platform van RMI heeft te gelden als haar akkoord met deze voorwaarden.

Informatie en voorwaarden voor uitgevers/exploitanten – Versie: 19 juni 2018