Opzij B.V. nieuwe uitgever van het magazine OPZIJ

30 mei 2017  

Oud-uitgever van onder meer HP/De Tijd Hans van Brussel heeft het magazine OPZIJ per 1 mei jl. overgenomen van Veen Media. Opzij B.V. wil het blad onder de aandacht brengen van een bredere doelgroep, vooral ook de nieuwe generatie jongere en goed opgeleide vrouwen die meer dan ooit gelijke kansen en gelijke beloning op de politieke agenda zet. Marianne Verhoeven wordt per 18 juni a.s. de nieuwe hoofdredacteur van het magazine. OPZIJ verschijnt 10x per jaar in een oplage van 15.000 exemplaren. De juli/augustus en december/januari edities verschijnen in een verhoogde oplage van ruim 25.000 exemplaren. De kosten voor een 1/1 FC advertentie bedragen 2.900 euro.

Lees verder:   Publieksbladen   Overig Nieuws

<  MEER MEDIANIEUWS

geen reacties