Nieuw online vakblad: PsychoSociaal digitaal

5 april 2016  

Uitgever en exploitant Kloosterhof Neer B.V. heeft 31 maart jl. een nieuw vakblad gelanceerd: PsychoSociaal digitaal. De titel richt zich op professionals in de begeleiding zoals psychosociaal therapeuten, agogen, counselors, psychologen en coaches. Het vakblad is een initiatief van de psychosociale sector van de stichting RBCZ. Deze stichting vertegenwoordigt 17 beroepsverenigingen. Het vakblad gebruikt deze verscheidenheid aan vertegenwoordigde vakdisciplines om tot een inhoudelijke uitwisseling van ideeën en opvattingen te komen. Zo bespreekt ieder nummer een onderwerp uit verschillende oogpunten. Het eerste nummer bespreekt agressie, geweld en pesten. Het tweede nummer, dat 28 oktober 2016 verschijnt, bespreekt angst. De titel verschijnt 2x per jaar online. Het tarief voor 1/1 FC bedraagt 250 euro.

Lees verder:   Online   Nieuw gelanceerd

<  MEER MEDIANIEUWS