Bureau Van Vliet verzorgt de advertentieverkoop voor Het Archievenblad

16 November 2021  

Per 1 november jl. verzorgt Bureau Van Vliet de advertentieverkoop van Het Archievenblad en de website kvan.nl. Deze titel is het officiële orgaan van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen (KVAN) in Nederland. Het magazine en de website informeert de lezers nauwgezet over de ontwikkelingen in het archiefwezen en de aangrenzende disciplines. Het Archievenblad verschijnt 6x per jaar in een oplage van 1.100 exemplaren.

Read more:   Vakbladen   Overig Nieuws

<  MEER MEDIANIEUWS

geen reacties