Web 3

Web 3

Web 1 was het oorspronkelijke internet met afzonderlijke websites die naar elkaar linken. Kenmerkend aan die periode was dat er sprake was van eenrichtingsverkeer; de informatie stroomde enkel van de website naar de gebruiker toe.

Web 2 beschrijft de periode waarin gebruikers niet alleen content consumeren, maar zelf ook produceren. Het wordt ook wel het sociale internet genoemd, waar mensen zelf aan kunnen bijdragen. In deze periode zijn een aantal machtige socialemediaplatforms ontstaan, die anno 2022 op dit gebied nog steeds de dienst uitmaken.

De macht van deze platforms ligt verscholen in de grote hoeveelheid gegevens die gebruikers er achterlaten. Het betreft niet alleen inhoudelijke bijdragen, maar ook persoonlijke gegevens en daaruit afgeleide patronen en gedragingen. Al die gegevens samen dienen als belangrijke bron voor inkomsten en beïnvloeding, bijvoorbeeld met als doel om de gebruikers intensief te laten deelnemen aan het sociale netwerk.

Voor gebruikers is die onderliggende dynamiek doorgaans volstrekt onduidelijk. Zonder dat ze het doorhebben, geven ze hun persoonlijke informatie uit handen, dragen ze waardevolle content over aan een derde partij, en worden ze daarmee direct of indirect in hun gedrag gestuurd.

Met de komst van Web 3 moet dat veranderen. Web 3 staat voor lezen, schrijven, én bezitten. Telkens als iemand iets bijdraagt, ontstaat er waarde. In plaats van dat die waarde wegvloeit naar een techreus, ziet men onder de vlag van Web 3 een internet ontstaan waarin de gebruiker die waarde direct bezit, bijvoorbeeld in de vorm van een crypto-asset.

Dit principe werd in 2014 al mooi beschreven door Jaron Lanier in zijn boek Who owns the future. Uiteindelijk moet deze ontwikkeling ertoe leiden dat het internet zoals we dat nu kennen een nieuw era betreedt waarin de macht over gegevens en bezittingen weer grotendeels in handen komt van de gebruiker.

Op dit moment staat Web 3 nog in de kinderschoenen. Bij de totstandkoming zijn meerdere nieuwe technologieën betrokken, die elk hun eigen mate van volwassenheid kennen. Aan de benodigde bouwstenen wordt door verschillende partijen gewerkt. Zo heeft Microsoft zich op de wereld van decentrale identiteiten gestort, houden diverse bedrijven in de cryptosector zich bezig met digitale bezittingen, en zijn er startups die manieren onderzoeken om de opslag van data te decentraliseren.

  • X icon
  • Linkedin icon
  • Email icon
NRC
Retriever

Medianieuws per e-mail?

Ontvang een maandelijkse samenvatting van het meest belangrijke medianieuws per e-mail.