SSP (Supply-side platform)

Een software-platform waarmee uitgevers hun beschikbare advertentieruimte kunnen organiseren en aanbieden aan ad exchanges (via RTB).


Supply-side-platforms worden gebruikt door online uitgevers om banner vertoningen (impressies) die ze voor adverteerders binnen hun portfolio kunnen realiseren tegen een zo gunstig (hoog) mogelijke prijs te verkopen op de ad exchange. SSP's vormen hierdoor het deel van het programmatic buying proces aan de kant van de uitgevers. Aan de kant van de adverteerders worden DSP's gebruikt om deze impressies tegen een zo gunstig (laag) mogelijke prijs in te kopen op de ad exchange. De DSP's en SSP's leveren beiden een interface om activiteiten op de ad exchanges te ordenen.

Voorbeelden van SSP's zijn AppNexus en Google DoubleClick for Publishers.

  • X icon
  • Linkedin icon
  • Email icon