Persona

Persona definition by retriever

Persona

Een persona is een fictief karakter dat een echt bestaand klanttype vertegenwoordigt. De persona wordt uitgebreid beschreven aan de hand van naam, leeftijd, werk-, woon- en leefsituatie en hobby's.


De beschrijving van een persona wordt gemaakt op basis van (onderzoek naar) klantprofielen.

Deze profielen kunnen opgebouwd worden uit informatie zoals socio-demografische gegevens verkregen uit doelgroeponderzoek. Ook kan er heel specifieke profielinformatie vergaard worden, zoals interesses van de doelgroep, door het analyseren van internetgedrag a.h.v. cookies. Hoe nauwkeuriger de profielen zijn, hoe nauwkeuriger de persona kan worden beschreven, en hoe doeltreffender deze kan worden gebruikt door uitgevers en adverteerders.

Persona's voor uitgevers: door je content op persona's af te stemmen kun je nog beter inspelen op de behoeftes van je lezers of consumenten.

Persona's voor adverteerders: persona's helpen adverteerders te begrijpen wat voor hun klanten de emotionele triggers zijn of oorzaken van bepaald gedrag. Deze inzichten zijn van belang bij het bepalen van de juiste mediastrategie en bij het beoordelen van de relevantie van een medium voor een reclamecampagne.

  • X icon
  • Linkedin icon
  • Email icon