DMP (data-management platform)

DMP definition by retriever

Data Management Platform (DMP)

Een Data Management Platform (DMP) is een technologisch systeem dat grote hoeveelheden data verzamelt, ordent, opslaat en analyseert. Het belangrijkste doel van een DMP is om gedetailleerde klantprofielen te creëren en bij te houden, zodat bedrijven hun marketing- en reclame-inspanningen kunnen verbeteren.

De werking van een DMPverloopt als volgt:

  1. Verzameling van gegevens: Een DMP verzamelt gegevens uit verschillende bronnen, zoals demografische gegevens, gedragsgegevens en transactiegegevens.
  2. Gegevensorganisatie: De verzamelde gegevens worden georganiseerd in bruikbare segmenten op basis van verschillende parameters, zoals gedrag, interesses, demografische gegevens, etc.
  3. Gegevensanalyse: Het DMP analyseert de georganiseerde gegevens en biedtmarketeers waardevolle inzichten en patronen. Dit helpt marketeershun klanten beter te begrijpen, zoals hun behoeften, interesses en productvoorkeuren.
  4. Doelgroep targeting: Op basis van de analyse kunnen bedrijven gerichte advertentiecampagnes creëren om specifieke klantsegmenten te bereiken. Dit verbetert de effectiviteit van de marketinginspanningen en maximaliseert de ROI.
  5. Gegevensbeheer: Het DMP zorgt voor het beheer en onderhoud van de gegevens. Dit omvat regelmatigeupdates, het verwijderen van oude of irrelevante gegevens en het waarborgenvan de beveiliging en privacy van de data.

Privacywetgeving

Bij het verzamelen en gebruiken van data moeten Data Management Platforms(DMP’s) zich aan de privacywetgeving houden. Ook bedrijven die een DMP gebruiken moeten zich aan deze regels en voorschriftenhouden.Zij zijn verantwoordelijkvoor de gegevensverwerking en moeten ervoor zorgen dat degegevens in overeenstemmingmet de principes en eisen van de GDPR worden gebruikt.

  • X icon
  • Linkedin icon
  • Email icon