Crypto

Crypto defenition by retriever

Crypto is oorspronkelijk een afkorting van cryptovaluta’s, de munteenheden van decentrale geldsystemen zoals Bitcoin en Ethereum. In deze context verwijst crypto naar de cryptografie die gebruikt wordt bij het overdragen van zo’n munt. Door het zetten van een digitale handtekening bewijst de eigenaar dat die de digitale bezitting aan een ander mag overdragen.

Tegenwoordig is crypto een informele verzamelnaam voor alle crypto-assets. Dat zijn digitale bezittingen die niet beheerd worden door een centrale partij zoals een techbedrijf, bank of overheid, maar waarvan het eigenaarschap genoteerd staat in een decentrale administratie en die peer-to-peer kunnen worden overgedragen. Als zodanig wordt met de term crypto een nieuwe beleggingscategorie aangeduid.

Rond deze nieuwe assets zijn nieuwe financiële markten ontstaan, en vormen duizenden bedrijven wereldwijd een levendige sector. Het woord crypto wordt ook gebruikt om deze bedrijvigheid als geheel mee aan te duiden. Zo zijn er mensen werkzaam ‘in crypto’, en werken overheden wereldwijd aan de totstandkoming van ‘cryptowetten’ die van toepassing zijn op de gehele industrie.

Belangrijk om te realiseren is dat crypto als beleggingscategorie een grote verscheidenheid aan assets bevat. Het begon met bitcoin als onafhankelijk digitaal geld. Daarna verschenen nieuwe assets, die wat Bitcoin doet voor geld proberen toe te passen op andersoortige digitale bezittingen. Denk aan identiteitsgegevens, toegangskaarten, kunst. Of aan bewijs van bezit van een lening, of dat je onderdeel bent van een decentrale organisatie.

Een veelgemaakte fout is om crypto gelijk te stellen aan een specifiek asset of specifieke toepassing binnen de categorie. Men geeft dan de indruk dat er sprake is van absolute homogeniteit, terwijl het omgekeerde waar is. Zo is Bitcoin als eerste en meest decentrale munt onvergelijkbaar met de eigenschappen van een digitaal kunstobject of een door een centrale partij uitgegeven stablecoin.

  • X icon
  • Linkedin icon
  • Email icon